Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt